Underhåll/Service Rafinaderi

Uppdragsgivare: PEAB

Plats: Göteborg

Uppdrag: Vårt uppdrag har sedan 2007 bland annat inneburit nybyggnationer av anläggningar, löpande underhåll och service av ledningar, fristående projekt och nyetableringar.